Podstawowe informacje

Realizatorem projektu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Limit miejsc na każdy kierunek studiów podyplomowych i kursów wynosi 15.

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), będących w wieku produkcyjnym (18-65 lat), zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

Oferta kursów dokształcających skierowana jest do wszystkich osób posiadających maturę (nową lub starą), będących w wieku produkcyjnym (18-65 lat), zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 to pierwszy tydzień października 2013. Dokładny termin i warunki rekrutacji zostaną podane na stronie www.kul.pl oraz einformatyka.eu

Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 to 1 kwietnia 2014r. Dokładny termin i warunki rekrutacji zostaną podane na stronie www.kul.pl oraz einformatyka.eu

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2014/2015 trwa do 30 czerwca 2014r.
Rekrutacja na kursy dokształcające na rok akademicki 2014/2015 trwa do 31 lipca 2014r.

Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe w zakresie przetwarzania, zarządzania i statystycznej analizy danych:

 1. kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe wydrukowany i podpisany po rejestracji elektronicznej, dostępny po zalogowaniu na stronie: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 2. odpis lub potwierdzoną notarialnie (lub w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL) kserokopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 3. oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu Pakietu MS Office i dostępu do Internetu,
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o statusie zawodowym,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej;
 6. kserokopię dowodu osobistego,
 7. życiorys lub CV,
 8. 2 zdjęcia;
 9. wypełnioną ankietę dostępną na stronie internetowej: http://www.kul.pl/rekrutacja-na-studia-podyplomowe,16468.html

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.


Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne na kursy dokształcające w zakresie: zaawansowanych metod tworzenia stron www, zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych, zaawansowanych metod komputerowej analizy danych, bezpieczeństwa systemów sieciowych:

 1. kwestionariusz zgłoszenia na kursy dokształcające wydrukowany i podpisany po rejestracji elektronicznej, dostępny po zalogowaniu na stronie: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 2. oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu użytkowania komputerów i dostępu do internetu,
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o statusie zawodowym,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej
 5. kserokopię dowodu osobistego,
 6. życiorys lub CV,
 7. 1 zdjęcie,
 8. wypełnioną ankietę dostępną na stronie internetowej: http://www.kul.pl/rekrutacja-na-kursy-doksztalcajace,16462.html
 9. w przypadku kursu dokształcającego w zakresie zaawansowanych metod tworzenia stron www dokument potwierdzający znajomość podstaw programowania,
 10. w przypadku kursu dokształcającego w zakresie zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych dokument potwierdzający umiejętności z zakresu programowania,
 11. w przypadku kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych dokument potwierdzający znajomość z jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji w tym języku oraz dokument ukończenia szkolenia CCNA,

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Na skróty

Rekrutacja
Aktualności
Materiały do zajęć

Rekrutacja

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Kolegium Jana Pawła II, C-313, C-314, C-316 tel.: 81 445 39 96 fax: 81 445 39 97 e-mail: centrumsp@kul.pl

Biuro projektu

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu Sekcja Funduszy Strukturalnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin tel.: 81 445 39 85 fax: 81 445 41 65 e-mail: nowaoferta@kul.lublin.pl

Miejsce zajęć

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ul. Konstantynów 1 H 20-708 Lublin