Informacje o projekcie:

Studia i kursy dokształcające realizowane są w ramach projektu
“Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”.

Cel ogólny projektu

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wdrożenie programu obejmującego uruchomienie studiów podyplomowych i kursów dokształcających z Informatyki oraz zwiększenie dostępności oferty dla studentów niepełnosprawnych.

Grupa docelowa

Oferta studiów i kursów dokształcających skierowana jest do jest do wszystkich osób, w tym studentów, osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w zawodzie technik-informatyk. Dodatkowe wsparcie otrzymują osoby niepełnosprawne i osoby 45+.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • sfinansowanie kosztu kursów i studiów podyplomowych,
  • posiłek w trakcie dnia,
  • zakup książek i materiałów wpomocniczych,
  • dostęp dla platformy e-learningowej,
  • zajęcia z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe,
  • wsparcie dla osób 45+ w postaci dodatkowych konsultacji,
  • wsparcie dla osób niepełnosprawnych – na studiach I lub II stopnia obecność tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej oraz indywidualne zajęcia dla osoby niewidomej, całodzienny dostęp do sali komputerowej,
  • możliwość zainstalowania pakietów statystycznych na własnym komputerze.

Okres realizacji projektu

01.08.2013 – 30.06.2015

Rekrutacja

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Kolegium Jana Pawła II, C-313, C-314, C-316 tel.: 81 445 3996 fax: 81 445 3997 e-mail: centrumsp@kul.pl

Termin rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2014/2015 trwa do 30 czerwca 2014r.
Rekrutacja na kursy dokształcające na rok akademicki 2014/2015 trwa do 31 lipca 2014r.

Biuro projektu

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu Sekcja Funduszy Strukturalnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin tel.: 81 445 39 85 fax: 81 445 41 65 e-mail: nowaoferta@kul.lublin.pl

Miejsce zajęć

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ul. Konstantynów 1 H 20-708 Lublin

Informacje szczegółowe

Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Numer i nazwa Działania: 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach o kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
Numer konkursu: 2/POKL/4.3/2012
Tytuł projektu: Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Na skróty

Rekrutacja
Aktualności
Materiały do zajęć

Rekrutacja

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Kolegium Jana Pawła II, C-313, C-314, C-316 tel.: 81 445 39 96 fax: 81 445 39 97 e-mail: centrumsp@kul.pl

Biuro projektu

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu Sekcja Funduszy Strukturalnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin tel.: 81 445 39 85 fax: 81 445 41 65 e-mail: nowaoferta@kul.lublin.pl

Miejsce zajęć

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ul. Konstantynów 1 H 20-708 Lublin