Szanowni Państwo,

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie:

Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

realizowanym w okresie od 01.08.2013 do 30.06.2015 w ramach Działania 4.3: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach o kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest wsparcie istniejącej oferty dydaktycznej oraz poszerzenie jej o nowoczesne kierunki studiów podyplomowych oraz kursy dokształcające w obszarze IT.

W roku akademickim 2013/2014 zapraszamy na Studia podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych oraz kursy dokształcające w zakresie:

  • zaawansowanych metod tworzenia stron www,
  • zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych,
  • zaawansowanych metod komputerowej analizy danych,
  • bezpieczeństwa systemów sieciowych.

W roku akademickim 2014/2015 zapraszamy na Studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej oraz kursy dokształcające w zakresie:

  • zaawansowanych możliwości aplikacji użytkowych,
  • programowania obiektowego w środowisku graficznym,
  • projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych,
  • grafiki komputerowej i animacji.

Ze względu na nowatorski charakter projektu oraz ogromną potrzebę tego rodzaju kształcenia w projekcie przewidziano wykorzystanie, oprócz metod tradycyjnych, metod zdalnego nauczania, umożliwiając tym samym efektywne wykorzystanie oferty. Koszt zajęć w całości pokryty jest ze środków unijnych. Projekt przewiduje wsparcie dla osób 45+ oraz osób niepełnosprawnych.dr Małgorzata Charytanowicz

Koordynator merytoryczny projektu

Na skróty

Rekrutacja
Aktualności
Materiały do zajęć

Rekrutacja

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Kolegium Jana Pawła II, C-313, C-314, C-316 tel.: 81 445 39 96 fax: 81 445 39 97 e-mail: centrumsp@kul.pl

Biuro projektu

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu Sekcja Funduszy Strukturalnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin tel.: 81 445 39 85 fax: 81 445 41 65 e-mail: nowaoferta@kul.lublin.pl

Miejsce zajęć

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ul. Konstantynów 1 H 20-708 Lublin